Jak zabezpieczyć się przed nieprzewidzianymi zdarzeniami na drodze korzystając z oferty Link4?

ByDaniel

Jak zabezpieczyć się przed nieprzewidzianymi zdarzeniami na drodze korzystając z oferty Link4?

Niezależnie od sposobu eksploatacji swojego auta, kierowcy starają się unikać kolizji drogowych. Nie jest to łatwe, szczególnie podczas codziennych dojazdów do pracy na większe odległości. Interesy właścicieli aut można zabezpieczyć za pomocą szerokiej oferty ubezpieczeń komunikacyjnych firmy Link4. Warto przyjrzeć się bliżej zarówno polisom obowiązkowym, jak i usługom dodatkowym, rozszerzającym zakres ochrony pojazdów.

Podstawowe ubezpieczenie OC

W naszym kraju każdy kierowca jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Musi być utrzymywane w całym okresie eksploatacji auta, w przeciwnym razie trzeba się liczyć z możliwością nałożenia kary ze strony Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Brak polisy OC może być też stwierdzony w ramach rutynowej kontroli policyjnej.

Dlatego firmy ubezpieczeniowe starają się przypominać swoim klientom o konieczności przedłużenia ubezpieczenia. Jedną z firm inwestujących w nowoczesne technologie jest Link4. Dzięki temu wiele kwestii związanych z aktualnymi polisami można sprawdzić przez Internet lub w kontakcie telefonicznym z konsultantem firmy.

Korzystna polisa Autocasco

Polisa OC zabezpiecza przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń, których sprawcą jest osoba ubezpieczona. W firmie Link4 można jednak wykupić dużo szerszy zakres ochrony, między innymi, korzystając z ubezpieczenia Autocasco i NNW. Ubezpieczenie AC pozwala zabezpieczyć się przed następstwami uszkodzeń powstałych w związku z działaniem osób trzecich lub czynników niezależnych od kierowcy. W podstawowym zakresie Link4 (duży wybór na stronie www.superpolisa.pl) proponuje polisę stanowiącą ochronę przed następującymi zdarzeniami:

– wypadek i kolizja na drodze z innymi autami,

– kolizja z ludźmi lub zwierzętami,

– uszkodzenie auta przez przedmioty pochodzące z zewnątrz,

– uszkodzenie auta przez osoby trzecie lub zwierzęta,

– kradzież lub usiłowanie kradzieży,

– niekorzystne działanie zjawisk atmosferycznych.

Dodatkowe możliwości ochrony

Jak widać, ubezpieczenie Autocasco w połączeniu z OC, to kompleksowa ochrona auta i interesów kierowcy. Dodatkowo można skorzystać z ubezpieczenia NNW stanowiącego finansowe wsparcie w razie wypadku, który spowoduje obrażenia ciała ludzi. Na wypłatę odszkodowania w Link4 można liczyć w przypadku konieczności leczenia, hospitalizacji, rehabilitacji, a także po śmierci osoby ubezpieczonej. Ochrona obowiązuje w trakcie jazdy, jak również podczas wsiadania i wysiadania z auta lub podczas postoju na parkingu.

Oferta firmy Link4 jest jedną z najbardziej rozbudowanych w Polsce. Szczegółowe warunki ubezpieczeń są omówione na stronie internetowej, a dla osób zainteresowanych wysokością składki ubezpieczeniowej firma przewidziała możliwość skorzystania z wygodnego kalkulatora ubezpieczeń. Przed podpisaniem umowy warto zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, aby mieć pewność, że wybrana polisa spełni indywidualne potrzeby.

About the author

Daniel administrator